Միջավայրի խնամք

Մեր աշխատաժամանակում ամենօրյա բնույթ է կրում միջավայրի խնամքը: Սովորողները մեծ եռանդով ու ոգևորությամբ են մաքրում ու խնամում շրջակա միջավայրը.