Պատրաստում ենք վզնոցներ

Տեխնոլոգիական աշխատանք

Մասնակիցներ ՝ Երկարացված օրվա տարատարիք խմբի ճամբարականներ

Օրը՝ 25.05

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

  • մակարոններ
  • գունավոր ներկեր
  • գունավոր թելեր

Արդյունքը՝