Պատրաստում ենք «Բարեկենդանը» հեքիաթի հերոսներին

Նախագծային աշխատանք

Ըստ նախագծի այսօր Հարավային դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ խմբի սովորողների հետ միասին սկսեցինք պատտրաստել «Բարեկենդանը» հեքիաթի հերոսներին