«Շունն ու Կատուն» Ներկայացում․ Նախագիծ

Մասնակիցներ ՝ Արևմտյան դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողներ

Նպատակը՝

  • զարգացնել սովորողների դերասանական հմտությունները
  • բանավոր խոսքի զարգացում
  • կարդացածը ընկալելու և վերլուծելու կարողություն
  • տաբեր կերպարներ ստանալու հմտությունների ձևավորում և զարգացում
  • ձայնային ելևէջներին տիրապետելու կաողության ձևավորում և զարգացում
  • մեդիահմտությունների զարգացում
  • ստեղծագործելու կարողությունների զարգացում

Ընթացքը՝ Սովորողների հետ միասին խմբագրել հեքիաթը, հարկ եղած դեպքում սցենարային ավելացումներ անել։ Միասին պատրաստել ներկայացման ընթացքում օգտագործվող ատրիբուտները, ընտրել երաժշտություն ներկայացման համար։

Արդյունքը կներկայացնենք նաև մեդիատարբերակով։