Տիկնիկային շրջիկ թատրոն. Նախագիծ

Մասնակիցներ — Միջին դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբի սովորողներ

Ցուցադրությունը նախատեսվում է կատարել կրտսեր դպրոցների, պարտեզի և 5 տարեկանների խմբերում:

Ընտրել ենք «Ծուղրուղուն» հեքիաթը: Սովորողների հետ միասին պատրաստելու ենք հեքիաթի հերոսներին: