Ուսումնական երկրորդ շրջան. «Ուսումնական ձմեռ» նախագծեր

Մասնակիցներ՝ Կրթահամալիրի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբի սովորողներ

Ժամանակահատվածը ՝ Հունվարի 3 -հունվարի 30-ը