Նկարազարդում են ընտրությամբ խմբերը

Հարավային դպրոցի թատրոնի ընտրությամբ խումբն առավոտը սկսեց համագործակցային աշխատանքով։ Ընտրությամբ դիզայնի խմբի սովորողների հետ նկարազարդեցին բակի պատերը․