Մայիսյան 16րդ հավաք. Նախագծեր

Մասնակիցներ ՝ Կրտսեր դպրոցների և Միջին դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբեր