Ձմեռային ազգագրական փառատոն 2021թ. Նախագիծ

ժամանակահատվածը՝ հունվարի 8-31, 2021թ.

Մասնակիցներ՝ Կրթահամալիրի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբի սովորողներ

Նպատակը՝

  • ազգային մշակույթի յուրացում, փոխանցում, տարածում
  • ստեղծագործական հմտությունների զարգացում
  • կերպաարներ ստեղծելու հմտությունների ձևավորում և զարգացում
  • խոսքի և լեզվամտածողության զարգացում
  • տիկնիկը որպես դերասան օգտագործելու հմտության ձևավորում

Ընթացքը՝ սովորողների հետ միասին պատրաստում ենք ազգային կերպարներ, տիկնիկային ներկայացման համար։ Ընտրում ենք ազգային որևէ ստեղծագործություն, ազգային երգ, պար, ազգային խաղեր, էպոս, հեքիաթ, ավանդապատում, դյուցազնապատում, հերոսապատում, և բեմադրում ենք։