Ջերմաչափման կարգ

Առավոտյան՝ դպրոց գալուց առաջ, սովորողը, աշխատողը չափում է իր ջերմաստիճանը, ջերմություն ունենալու դեպքում կարգի համաձայն տեղեկացնում է իր բացակայության մասին:

Դպրոց հասնելուն պես դասավանդողը չափում է իր ջերմաստիճանը՝ դպրոցի գլխավոր մուտքի մոտ դրված ջերմաչափով: ջերմություն ունենալու դեպքում տեղեկաացնում է իր անմիջական ղեկավարին և վերադառնում տուն:

Պարտեզի սաների ջերմաչափումը կատարում է դաստիարակը՝ նախապես, խումբ մտնելուց առաջ; Ջերմություն ունենալու դեպքում սանը մեկուսացվում է մյուս սաներից և սովորողներից, դեպքի մասին տեղեկացվում է ծնողին,ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը մոտենում է դպրոց, երեխային տանում դպրոցից:

Դպրոցի սովորողները ջերմաչափվում են յուրաքանչյուրն իր դասարանում, ջերմաչափումն իրականացնում է դասվարը, կազմակերպիչը, այլ դասավանդողներ: Ջերմություն ունենալու դեպքում սանը մեկուսացվում է մյուս սաներից և սովորողներից, դեպքի մասին տեղեկացվում է ծնողին,ծնողը կամ օրինական ներկայացուցիչը մոտենում է դպրոց, երեխային տանում դպրոցից:

սաների, սվորողների ջերմությունը չափվում է նաև տուն գնալուց առաջ:

Ջերմաչափման արդյունքները գրանցվում են ամեն օր՝  գրանցամատյանում: