Ուսումնական նախագիծ «Ի՞նչ է թատրոնը, ո՞վ է դերասանը»

Մասնակիցներ — Հարավային, Արևմտյան, Արևելյան և Միջին դպրոցների ընտրությամբ թատրոնի խմբի սովորողներ

Ժամանակահատվածը — Սեպտեմբերի 1-30-ը

Նպատակը՝

  • կազմել պատկերացում թատրոնի և նրա գործունեության մասին (ինչպիսի՞ թատրոններ կան)
  • ծանոթանալ դերասանի մասնագիտությանը(ովքե՞ր են դերասանները)
  • երևակայության զարգացում
  • ստեղծագործական հմտությունների զարգացում
  • լեզվամտածողության զարգացում

Ընթացքը․ Սովորողներին կտրվի հարցեր, որոնց պատասխանները կխմբավորվեն ու կդառնան փոքրիկ հետաքրքիր պատումներ՝ դերասանի և թատրոնի մասին։