Նախագիծ «Հեքիաթիկներ»

Լրամշակվող․․․

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 2-5 տարեկանների խումբ

Ժամանակահատվածը — Հուլիս — օգոստոս ամիսներին

Նպատակը՝

  • բանավոր խոսքի զարգացում
  • լսածը ընկալելու և վերարտադրելու ունակությունների զարգացում
  • հիշողության զարգացում
  • ստեղծագործական հմտությունների զարգացում
  • երևակայելու և հորինելու ունակությունների զարգացում

Ընթացքը․ Երեխաներ համար կընթերցեմ մի հեքիաթ, միասին կքննարկենք, որից հետո երեխաները ինքնուրույն կպատմեն այդ նույն հեքիաթը։ Ընթացքը կնկարահանեմ վիդեո տարբերակով։ Նախագծի ավարտին կունենանք վիդեոհեքիաթիկների գեղեցիկ փաթեթ։