Ստվերային նկարչություն

Նյութը ենթակա է ավելացումների

Նախագծային աշխատանք

Այս շաբաթ 1․1- ին դասարանի սովորողների հետ տեսադասի ժամանակ փորձեցինք ստվերային նկարչություն անել․