Աուդիոհեքիաթ Հ․Թումանյան «Սուտասանը»

Նախագծային աշխատանքի շարունակություն

Դերերը կարդացին Հարավային դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի խմբի սովորողներ՝
Մարի Համբարչյանը
Մոնիկա Մարտիրոսյանը
Մարի Սարգսյանը
Աստղիկ Ալեքսանյանը