Թատրոնի խումբ։ Մարտի 16-20-ը հեռավար աշխատանքային նախագիծ

Հարավային դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի գործունեության խմբի հետ շարունակում ենք մեր հեռավար առցանց ուսուցման նախագիծը։

Նախագծի մասնակիցներ՝  Հարավային դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի խումբ

Ժամանակահատվածը՝ Մարտի 16-20-ը

Նպատակը՝ պատրաստել տարբեր կերպարներ, հորինել պատմություններ, խմբագրել և բեմադրել։

Արդյունքում կունենանք փոքրիկ տիկնիկային ներկայացումներ։

Խնդիրները՝

  • Զարգացնել ստեղծագործական հմտություններ
  • Զարգացնել մտածողությունը
  • Թիմային աշխատանքի ձևավորում և զարգացում
  • Բանավոր խոսքի, բառապաշարի հարստացում
  • Ստեղծագործական մտքի և երևակայության զարգացում

Ընթացքը՝ սովորողները ընտրում և պատրաստում են տարբեր կերպարներ, որոնք հնարավոր կլինի խաղացնել՝ խամաճիկների պես։ Հորինում են պատմություններ որտեղ կներկգրավվեն պատրաստած կերպարները։ Որից հետո խմբագրում և բեմադրում են։ Ընթացքը նկարահանում են և ներկայացնում են տեսաֆիլմի տեսքով։ Որից հետո այն հրապարակվում է սովորողների և դասավանդողի բլոգոներում։