Նախագծային աշխատանք։ Տիկնիկային թատրոն

Նախագծի մասնակիցներ՝  Հարավային դպրոցի ընտրությամբ թատրոնի խումբ

Ժամանակահատվածը՝ Մարտի 2-6-ը

Նպատակը՝ պատրաստել տարբեր կերպարներ, հորինել պատմություններ, խմբագրել և բեմադրել։

Արդյունքում կունենանք փոքրիկ տիկնիկային ներկայացումներ։

Խնդիրները՝

  • Զարգացնել ստեղծագործական հմտություններ
  • Զարգացնել մտածողությունը
  • թիմային աշխատանքի ձևավորում և զարգացում
  • բանավոր խոսքի, բառապաշարի հարստացում
  • ստեղծագործական մտքի և երևակայության զարգացում

Ընթացքը՝ սովորողները ընտրում և պատրաստում են տարբեր կերպարներ, որոնք հնարավոր կլինի խաղացնել՝ խամաճիկների պես։ Հորինում են պատմություններ որտեղ կներկգրավվեն պատրաստած կերպարները։ Որից հետո միասին կխմբագրենք և կբեմադրենք պատմությունները։