Նախագիծ։ Հայերեն Մուլտեր

Մասնակիցներ ՝ Հարավային դպրոցի սովորողներ

Ժամանակահատվածը՝ շուրջտարյա

Նախատեսվում է ՝ շաբաթական 1 մուլտֆիլմի թարգմանում և հրապարակում

Անհրաժեշտ պարագաներ՝ բջջային հեռախոս, ձայնագրող սարքեր

Նպատակը՝

  • բանավոր խոսքի, բառապաշարի հարստացում
  • օտար լեզվից մայրենի լեզվով թարգմանելու հմտության կարողություն
  • լեզվամտածողության զարգացում
  • ստեղծագործական մտքի և երևակայության զարգացում
  • թրգմանչական հմտությունների ձևավոևում և զարգացում

Ընթացքը՝ սովորողների հետ միասին դիտում ենք մուլտֆիլմը, որից հետո սովորողները փորձում են թարգմանել, այնուհետև խմբագրում ենք, բաժանում ըստ դերերի և ձայնագրում։Այսպիսով երեխաների մոտ ձևավորվում է թարգմանչական հմտություններ և ունենում ենք ևս մեկ հայերեն լեզվով մուլտֆիլմ։

Արդյունքը՝