Մարզական խաղեր: Համագործակցային նախագիծ

Տևողությունը՝ մեկամսյա,

Մասնակիցներ՝ 1.1, 3.2 և 5-րդ դասարանի սովորողներ,

Միջավայրը՝ մարզադահլիճ,

Նպատակը՝

  • թիմային խաղ գաղափարի զարգացում,
  • մարմնակողմնորոշիչ, տեսատարածական հմտությունների զարգացում,
  • մարզական հմտությունների զարգացում,

Նախագծի արդյունքները կամփոփվի կազմակերպիչների բլոգներում.