Սեմինար-պարապմունք։ Երեխաների ու նրանց կրթական կարիքների բազմազանությունը

Սեմինար-պարապմունքի խնդիրն էր ՝

• ճանաչել հաճախ հանդիպող առանձնահատկությունների
բնութագրերը,
• յուրացնել նրանց հետ աշխատանքի յուրահատկությունները

Թեմաներն էին ՝

 • Հիպերակտիվություն
 • Լսողության, տեսողության խանգարում
 • Մտավոր զարգացման խանգարում
 • Գրավոր խոսքի խանգարումներ
 • Տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող անձիք
 • Օժտվածություն
 • Աուտիզմ

Տեղաշարժման դժվարություններ. խորհուրդներ ուսուցչին

 • Ստեղծել պայմաններ, որոնք հնարավորություն կստեղծեն տեղաշարժման դժվարություն ունեցող երեխաներին, մյուսների հետ մասնակցել դասերին:
 • Անհրաժեշտության դեպքում օգնել երեխային փոխելու իր դիրքը:
 • Ուշադիր լսել աշակերտին, չհասկանալու դեպքում խնդրել կրկնել
 • հարցը, լինել համբերատար:

Լսողության խնդիրներ. խորհուրդներ ուսուցչին

 • Երեխաների մի մասը հեշտությամբ է կարդում շուրթերից, ուստի խոսել պարզ, հստակ արտաբերելով հնչյունները:
 • Փորձել որոշ հասկացություններ նշանակող ժեստեր սուրդոմանկավարժի օգնությամբ սովորել և կիրառել:
 • Երեխաներին նստացնել շրջանաձև, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել բոլորի դեմքերը: Դա կօգնի նրանց «կարդալ» բոլորի շուրթերից և հասկանալ:

Տեսողության խնդիրներ. խորհուրդներ ուսուցչին

 • . Խոսել հստակ, իրերն ու գործողությունները նկարագրելով նախապես ցույց տալ ուսումնական կամ աշխատանքային տարածքը:
 • Դասասենյակում եղած իրերը չտեղաշարժել, իսկ տեղաշարժելու դեպքում` նախազգուշացնել:

Հիպերակտիվություն. խորհուրդներ ուսուցչին

 • Շարժողական գերակտիվություն ցուցաբերող աշակերտներին թույլ տալ դասերի ժամանակ քայլել, դրսևորել շարժողական ակտիվություն:
 • Լինել հետևողական:
 • Նախապես ներկայացնել գործողություններն ու նրանց հաջորդականությունը: